3.826 Sapi Impor Masuk ke Jawa Timur Selama Desember 2016